στρες στη δουλειά

Στρες στη Δουλειά: Αιτίες & Τρόποι Αντιμετώπισης

Ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι, αναφέρουν ότι βιώνουν στρες στη δουλειά τους. Λίγο πολύ όλοι έχουμε βιώσει κάποια αγχογόνα κατάσταση που να σχετίζεται με την εργασία μας.