Θετική Πειθαρχία

Τι είναι η θετική πειθαρχία: Ο όρος «θετική πειθαρχία» έχει να κάνει με τεχνικές και μεθόδους που χαρακτηρίζονται ως «θετικές» και εφαρμόζονται από τους γονείς προς τα παιδιά. Δίνουν έμφαση στην επιδοκιμασία και την επιβράβευση «θετικών» συμπεριφορών εκ μέρους των παιδιών και στη μη ενασχόληση επίδειξης αρνητικών συμπεριφορών. Η πειθαρχία που οφείλουν οι γονείς να […]

Θετική Πειθαρχία Read More »