παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο

”Άρνηση για σχολέιο” Αιτίες και αντιμετώπιση

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά στις μικρές ηλικίες, η άρνηση για σχολείο.Η σχολική άρνηση χαρακτηρίζεται από το άγχος και την αγωνία που παρουσιάζει ένα παιδί σχετικά με την προσέλευση ή παραμονή στο σχολείο. Η άρνηση αυτή συχνά εκφράζεται με παράπονα και αντιδράσεις που ξεκινούν από την προηγούμενη και κορυφώνονται κατά την πρωινή ετοιμασία. Κλάματα, σωματικά […]

”Άρνηση για σχολέιο” Αιτίες και αντιμετώπιση Read More »