μετατραυματικό στρες

Μετατραυματικό στρες-Συμπτώματα & Αιτίες

Το μετατραυματικό στρες (PTSD) είναι μια κατάσταση ψυχικής υγείας που προκαλείται από ένα τρομακτικό γεγονός.