Μονογονεϊκές Οικογένειες

Μονογονεϊκές Οικογένειες & Στρες

Σήμερα οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν γίνει ακόμη πιο συνηθισμένες από τη λεγόμενη «πυρηνική οικογένεια».Πυρηνική, ονομάζεται η οικογένεια, που αποτελείται από μητέρα, πατέρα και παιδιά.

Μονογονεϊκές Οικογένειες & Στρες Read More »