πρώτη δημοτικού

Μετάβαση στην πρώτη δημοτικού:Πώς να τη διαχειριστείτε

H μετάβαση του παιδιού στην πρώτη δημοτικού, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή-ορόσημο στη ζωή του. Είναι η στιγμή που το παιδί «αφήνει» πίσω του τη νηπιακή ηλικία .

Μετάβαση στην πρώτη δημοτικού:Πώς να τη διαχειριστείτε Read More »