σιωπηλή τιμωρία

Σιωπηλή τιμωρία:Silent treatment:Τι είναι & Πώς αντιμετωπίζεται

Η σιωπηλή τιμωρία,μπορεί μερικές φορές να είναι μια μορφή συναισθηματικής κακοποίησης. Είναι άρνηση προφορικής επικοινωνίας με άλλο άτομο. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη σιωπηλή τιμωρία σε πολλούς τύπους σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των ερωτικών σχέσεων.

Σιωπηλή τιμωρία:Silent treatment:Τι είναι & Πώς αντιμετωπίζεται Read More »