σχολικός εκφοβισμός

Σχολικός εκφοβισμός:Σημάδια ότι ένα παιδί είναι θύμα

Ως σχολικός εκφοβισμός, ορίζεται μια επαναλαμβανόμενη, βίαιη και εκούσια συμπεριφορά, προς κάποιο τρίτο, πιο αδύναμο.

Σχολικός εκφοβισμός:Σημάδια ότι ένα παιδί είναι θύμα Read More »