ψυχοεκπαίδευση

Ψυχοεκπαίδευση σε γονείς και παιδιά

Τί είναι η Ψυχοεκπαίδευση: Η ψυχοεκπαίδευση συνίσταται στην ενημέρωση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση δεξιοτήτων. Ο βασικός στόχος της είναι η κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάποιος. Σκοπός, είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς «δεσμού» με τον θεραπευτή για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής διαδικασίας. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, τόσο σε  ατομικό όσο και […]

Ψυχοεκπαίδευση σε γονείς και παιδιά Read More »