αυτοεκτίμηση

Αυτοεκτίμηση: Πώς επηρεάζει την Ψυχική Υγεία

H αυτοεκτίμηση, δηλαδή η θετική εικόνα για τον εαυτό σας, αποτελεί βασικό δείκτη της ψυχικής σας υγείας. Η θετική αυτοεικόνα, μαζί με την ισχυρή πίστη στις ικανότητές σας, βοηθάει στο να είστε πιο ευγενικοί με τον εαυτό σας.

Αυτοεκτίμηση: Πώς επηρεάζει την Ψυχική Υγεία Read More »