εργασιακό bullying

Εργασιακό bullying/mobbing:Πώς να το αντιμετωπίσετε

Το εργασιακό bullying /mobbing στην εργασία, αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώπων που εμπλέκονται σε διαφορετικούς τύπους παρενόχλησης και εκφοβιστικής συμπεριφοράς εναντίον συναδέλφου τους. Με άλλα λόγια, είναι ομαδικός εκφοβισμός στο χώρο εργασίας.

Εργασιακό bullying/mobbing:Πώς να το αντιμετωπίσετε Read More »